Ibonisa iziphumo eziyi-1 ukuya kwezi-9

    • UkuKhanya okuKhanyayo okuKhokelwayo okuKhokelwayo kwe-CDPA
    • UkuKhanya okuKhanyayo okuKhanyayo kweNdawo esiSebenzisiweyo kwe-CDPB
    • UkuKhanya okuKhanyayo okuKhanyayo kweNdawo esiSebenzisiweyo kwe-CDPC